Kilpailuetua suunnittelun ja liiketoiminnan automaatiolla

Miten tarjota räätälöityjä tuotteita nopeasti ja tehokkaasti?

Valmistavan teollisuuden digitalisaatio ajaa tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosesseja huomattavaan muutokseen. Viime vuosikymmenten Kiina-ilmiön aikana hiotut offshoring-prosessit määriteltiin enemmän kustannusnäkökulmista kuin läpimenoajan ehdoilla. Valmistuksen siirtyessä yhä korkeampaan automaatioasteeseen, myös suunnitteluprosessit tulevat väistämättä muutoksen eteen. Valmistusta on ruokittava nopeasti ja vieläpä usealla eri reseptillä.

Go to English version

Toinen suunnitteluprosessien muutokseen ajava voima tulee mielestäni kulutustottumuksesta. Kuluttajakaupankäynti on muuttunut siten, että ostovaiheessa tarjolla olevien valintojen määrä on valtava. Pitkälle on tultu Henry Fordin ajoista, jolloin auton sai tilata millä tahansa värillä, kunhan se oli musta. Ostopäätöksen tueksi tarjotaan erilaisia graafisia esityksiä, kuten 3D-visualisointeja esittämään, miltä tuote näiden valintojen jälkeen lopulta tulee näyttämään. Ja kaikki tämä tarjotaan jo ennen varsinaista ostopäätöstä, ehkä jopa ennen kuin myyjä edes tietää asiakkaan olemassaoloa.

Suomi ei maantieteelliseltä sijainniltaan ole varsinaisesti etulyöntiasemassa globaalissa kaupankäynnissä. Varmaankin juuri siksi suomalaisessa valmistavassa teollisuudessa on panostettu asiakaslähtöisyyteen ehkä enemmän kuin missään muualla. Uskon, että Suomesta löytyy suhteessa eniten konfiguraattoreita ja erilaisia räätälöityjä laskenta-automaatteja. Usein itse kehitettyinä.

Kuluttajatottumusten jalkautuessa teollisuuteen, joissa juuri omiin tarpeisiin sopivaa tuotetta arvostetaan eniten, on Suomi historiansa ansiosta etulyöntiasemassa. Mutta kuinka pitkään? Viime aikoina usealla eri teollisuuden alalla globaalisti on ollut nähtävissä asiakasvaatimuksiin vastaaminen kaikkein tärkeimpänä tekijänä kilpailijoiden voittamiseksi.

Engineer-to-Order (ETO) -automaatio mahdollistaa räätälöityjen tuotteiden suunnittelun keräämällä tarvittavat prosessielementit yhteen ja luomalla yksilöllisen digitaalisen version tuotteista, minimoiden manuaalisen työn.

 

Rulestream ETO® (Engineer to Order)

Rulestream ETO® on Siemens PLM:n kehittämä alusta suunnitteluautomaattien ja konfiguraattoreiden rakentamiseen. ETO-tuotteissa, eli tilauskohtaista suunnittelua vaativissa tuotteissa, on valmiiksi suunniteltuina ja mallinnettuina ainoastaan joitain komponentteja, jolloin automaatin täytyy luoda tilausten toteuttamista varten suunnittelusääntöjen ja laskennan pohjalta uusia 3D-malleja, valmistuspiirustuksia ja kokoonpanokuvia.

Rulestreamin avulla suunnittelusäännöt ja heuristiikat, joita käytetään joka päivä tuotesuunnittelussa, kerätään yhteen tuotemalliin. Tuotemallia ajamalla, tarjous- ja toimitussuunnittelu voidaan automatisoida joko täysin tai osittain poistamalla rutiininomaiset tehtävät. Rulestream tarjoaa työkaluintegraatiota esim. CAD:iin (mukaanlukien ratkaisut kuten NX ja Solid Edge), PLM ohjelmistoihin sekä Microsoft Officeen.  Rulestreamilla pyritään nopeuttamaan suunnitteluprosessia yrityksen perustuotteista räätälöitäville tuotteille.

 

4 syytä valita Rulestream

 1. Tuotteen suunnittelusäännöt ja tuotemalli voidaan rakentaa ilman ohjelmointitaitoa

Henkilöt, joilla on tieto tuotteen suunnittelusäännöistä ja tuotemallista, eivät usein omaa vahvaa ohjelmointitaitoa. Rulestream mahdollistaa sen, että he, joilta tuotteen suunnittelun kannalta oleellinen tieto löytyy, voivat tallentaa tiedon järjestelmään itse ilman välikäsiä.

 

 1. Kaikki suunnittelusäännöt kerätään kirjalliseen tietokantaan

Suunnittelusääntöjen (kuten yksittäiset arvot, kaavat ja laskennat) kerääminen tietokantaan yksinkertaistaa tiedon ylläpitoa. Jos muokkauksia tarvitsee tehdä, Rulestream tallentaa tehdyt muutokset, muutoksen tekijän ja ajankohdan sekä alkuperäisen datan tietokantaan.

 

 1. Pysyvä säännöstö kirjataan erilleen vaihtuvasta datasta

ETO-tuotteissa vaihtuvuus on monissa tapauksissa suurta, jonka vuoksi jatkuvan tietokannan päivittämisen välttämiseksi pysyvä säännöstö, kuten standardit, kirjataan erilleen usein vaihtuvasta datasta, kuten materiaalien hinnoista.  Sen takia Rulestream sisältää kolme itsenäistä tietokantaa, mikä parantaa tuotemallin ylläpidettävyyttä.

 

 1. Toimii tehokkaana laskenta-alustana

Rulestream hyödyntää omaa erillistä laskenta-alustaa, jossa laskenta on perinteiseen konfiguraattoriin verrattuna tehokkaampaa ja Rulestreamilla voidaan hyvin ratkaista erittäinkin monimutkaisia riippuvuussuhteita.

 

Tehosta toimitussuunnittelua

Rulestream -ratkaisun avulla vastaat asiakkaiden toiveisiin tehokkaasti karsimatta turhaan tuotteen varioituvuutta. Konfigurointi, suunnittelu ja toimitus sujuvat nopeammin, inhimilliset virheet vähenevät ja kallisarvoista aikaa vapautuu varsinaista lisäarvoa tuottaviin tehtäviin.

 

Lue lisää Rulestreamista nettisivuiltamme ja Siemensin sivuilta.

Haluaisitko kuulla lisää aiheesta? Ota siinä tapauksessa yhteyttä meihin!

 

Ilkka Karvonen

ilkka.karvonen@ideal.fi

+358 50 3234568


 

Delivering customized products fast and efficiently

The challenge in responding to customer demands

The digitalization of the manufacturing industry is driving the design and production processes into a significant change. The China phenomenon’s polished offshoring processes have been dominated by a cost perspective rather than time-to-market conditions.  The rise in the automation degree in manufacturing/production forces a change in design processes as well.  The changes cause challenges that must be dealt with on a fast schedule.

Another force regarding design process changes is the change in consumer behavior. Consumer commerce nowadays offer a wide range of options in the purchase stage. We have come far from the time of Henry Ford, when you could get a car in the color you desired, as long as it was black. Graphical presentations such as 3D visualizations are used to support the purchase decision offering insight on what the final product will look like based on the customer’s decisions. All of this is offered before the actual purchase decision, in some cases even before the salesman/seller is aware of the customers existence.

Due to its geographical location, Finland doesn’t have a particularly strong competitive advantage in the global commerce. That’s probably the reason why the Finnish manufacturing industry has focused on a customer-oriented approach. That results in a significant number of configurators and customized calculation tools.

Finland has a competitive advantage in implementing consumer behavior — placing the highest value on the product that best fits one’s needs — in the manufacturing industry. But for how long? Responding to customer demands has lately become the most important factor in remaining competitive in manufacturing industries globally.

Engineer-to-Order (ETO) automation makes the design of customized products possible, gathering all the process elements into one place and creating a digital version of the product, minimizing manual labor.

 

Rulestream ETO (Engineer-to-Order)

Rulestream ETO is a solution developed by Siemens for building design automats and configurators. ETO products, e.g. products that require order-specific design, only have a few designed and modeled components from the start. An automat is then used to create 3D Models, Assemblies and Drawings based on the chosen design rules and calculations.

Daily used design rules and heuristics in Rulestream are gathered into one product model. When using the product model, offering and supply design can be automatized entirely or partly which removes routine tasks. Rulestream offer tool integrations in for example CAD (including solutions such as NX and Solid Edge), PLM software and Microsoft Office. The goal is to fasten the design process for basic products, leaving more time for customized products.

 

4 benefits with Rulestream

 1. The design rules and product model can be built without programming skills
 2. All the design rules can be gathered into a database
 3. Core rules are separated from changing data
 4. Rulestream can be used as an effective calculation platform

 

Boost your supply design

Rulestream enables you to respond to your customers demands efficiently without reducing the products variability. Configuration, design and delivery is faster, human errors decline leading to more time for tasks that create added value.

 

Read more about Rulestream from our website and Siemens website.

 

Interested in discussing the topic? Feel free to contact us!

 

Ilkka Karvonen

ilkka.karvonen@ideal.fi

+358 50 3234568

10 Replies to “Kilpailuetua suunnittelun ja liiketoiminnan automaatiolla”

 1. Если вам нужно заказать винтовой конвейер в Новоросийске, то советую воспользоваться услугами компании «Проект плюс». Их сайт находится по адресу всеконвейеры.рф. Работают по всей России. Цены демократичные, сроки изготовления очень быстрые, качество хорошее.
  Купить винтовой конвейер в Новоросийске можно заказав на сайте новоросийск.всеконвейеры.рф

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *