Tämän päivän megatrendit

Seuraamalla mediaa ei voi välttyä kuulemasta globaaleista megatrendeistä ja teemoista; digitalisaatio, ilmaston muutos, kestävä kehitys. Nämä asiat askarruttavat varmaan useimpia suomalaisia, osaa enemmän, osaa vähemmän. Digitalisaatio on muuttanut ja tulee muuttamaan ihmisten elämää voimakkaasti. Älypuhelin on osa arkipäivää, ja sen mukanaan tuoma sosiaalinen media. Digitaaliset palvelut yleistyvät, ja useimmat asiat tai tuotteet tulevat digitalisoitumaan ja kytkeytymään internetiin. IOT tulee yhdistämään laitteet palvelun tarjoajiin ja käyttäjiin. Esimerkiksi pesukone voi ohjelman loppuessa ilmoittaa älypuhelimeen, että pyykit olisi aika laittaa kuivumaan tai kone kaipaa vaikka huoltoa.

Digitalisaatio

Digitalisaation avulla voidaan kehittää entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja palveluita; säästää ja kierrättää materiaaleja, laskea energian kulutusta, käyttää ja kehittää uusiutuvia energialähteitä jne. Digitalisaatio tulee siis olemaan avainasemassa useiden globaalien ongelmien ratkaisussa.

Digitalisaatio tulee muuttamaan maailmaa ja yritykset ja kansakunnatkin tulevat jakautumaan voittajiin ja häviäjiin. Tässä murroksessa useat perinteiset liiketoimintamallit ja teknologiat tulevat muuttumaan, tai jopa häviämään ja samalla syntyy uusia korvaavia malleja ja teknologioita.

Jotta itse pystyy suojautumaan tältä teknologiselta murrokselta on parasta itse olla murtaja, hyödyntää digitalisaatiota ja sen suomia mahdollisuuksia. Menestyviä yrityksiä yhdistää usein kasvua tukeva strategia. Menestyvät yritykset ovat jo vuosien ajan panostaneet digitalisaatioon ja investoineet kasvuun ja tehokkuuteen. Nyt on viimeinen hetki tarkistaa, onko teidän yrityksenne strategia tältä osin kunnossa.

Product Lifecycle Management – PLM

PLM on valmistavissa yrityksissä digitalisaation kulmakivi, pohja jonka päälle on mahdollista rakentaa uutta liiketoimintaa ja vahvistaa olemassa olevia liiketoiminta-alueita. PLM:n rooli tulee kasvamaan suunnittelujärjestelmästä yhdeksi yritysten strategisesti tärkeäksi järjestelmäksi.

IDEAL PLM on voimakkaasti mukana tässä uuden teknologian ja uuden ajattelu- ja toimintamallin kehittämisessä yhdessä Siemensin, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaidensa kanssa. Haluamme osaltamme varmistaa että yhdessä kuulumme voittajiin ja varmistamme yhdessä, että Suomen talous tulee säilymään kasvu-uralla tulevinakin vuosina.

Meidät löytää myös Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista ja Instagramista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *