Oppilaitospäivä / Academic day 29.1.2020

OP-1

Tämän vuoden Oppilaitospäivässä opetushenkilökuntaa kymmenestä eri oppilaitoksesta kohtasivat Seinäjoen ammattikorkeakoululla 29.1.2020. Jo neljättä kertaa järjestetty Oppilaitospäivä keräsi tällä kertaa yli 40 osallistujaa digitalisaatioteemojen ympärille.
Oppilaitospäivän idea on tuoda oppilaitosten henkilökunta yhteen tutustumaan toisiinsa ja jakamaan kokemuksia Siemens Digital Industries Software:n Digital Enterprise -ratkaisujen best practice -malleista.

Jatka lukemista

Kilpailuetua suunnittelun ja liiketoiminnan automaatiolla

Miten tarjota räätälöityjä tuotteita nopeasti ja tehokkaasti?

Valmistavan teollisuuden digitalisaatio ajaa tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosesseja huomattavaan muutokseen. Viime vuosikymmenten Kiina-ilmiön aikana hiotut offshoring-prosessit määriteltiin enemmän kustannusnäkökulmista kuin läpimenoajan ehdoilla. Valmistuksen siirtyessä yhä korkeampaan automaatioasteeseen, myös suunnitteluprosessit tulevat väistämättä muutoksen eteen. Valmistusta on ruokittava nopeasti ja vieläpä usealla eri reseptillä. Jatka lukemista

Näe yksityiskohdat – Ymmärrä kokonaisuus – Tunnista vaikutukset!

Haastoin taannoin muutaman ihmisen kanssani miettimään, tuleeko mieleen yhtään tuotetta, jota ei koskaan olisi tarvinnut muuttaa. Emme sellaista keksineet, eikä se ole mikään ihme. Kautta aikain ihminen on kehittänyt keksimäänsä ideaa, mikä on johtanut muutostarpeisiin. Toki, tehokkaintahan se olisi keksiä jokin täydellinen tuote, joka ideasta lähtien olisi täydellinen valmistus- ja toimitusketjua sekä asiakasta varten, MUTTA se taitaa olla yhtä mahdoton ajatus kuin ympärivuotinen auringonpaiste Suomenniemellä. Jatka lukemista

CAD/CAM/CAE-suunnittelutyökalujen käytön tehostaminen

Oletko joskus ihmetellyt miksi suunnittelutyö etenee hitaasti, miksi muutosten tekeminen tuntuu hankalalta ja hitaalta tai kenties miksi muutosten yhteydessä usein tapahtuu virheitä? Voisiko yksi syy siihen perustua  CAD/CAM/CAE -työkalujen tehottomaan käyttöön?

Tämä on oman kokemuksen mukaan yllättävän usein syynä. Mutta miten ongelmat syntyvät?

On tärkeää ymmärtää kokonaisuus, jossa suunnittelu- ja valmistusorganisaatio elää. Käsittelemme tässä tekstissä ongelmien syitä kolmelta eri tasolta. Jatka lukemista

Ympäristönäkökulmien huomioiminen tuotekehityksessä

The environmental perspectives in product development

Ilmastonmuutos, mikromuovien päätyminen meriin ja ravintoketjuumme, kaivostoiminnan vastuullisuus ovat hallinneet uutisia viime aikoina. Julkisen keskustelun ansiosta kuluttajien tietoisuus omien valintojensa ympäristövaikutuksista on kasvanut. Tämä on ohjannut niin yksittäisten kuluttajien, kuin yritystenkin ostopäätöksiä entistä ympäristöystävällisempään suuntaan.

Jatka lukemista

Tämän päivän megatrendit

Seuraamalla mediaa ei voi välttyä kuulemasta globaaleista megatrendeistä ja teemoista; digitalisaatio, ilmaston muutos, kestävä kehitys. Nämä asiat askarruttavat varmaan useimpia suomalaisia, osaa enemmän, osaa vähemmän. Digitalisaatio on muuttanut ja tulee muuttamaan ihmisten elämää voimakkaasti. Älypuhelin on osa arkipäivää, ja sen mukanaan tuoma sosiaalinen media. Digitaaliset palvelut yleistyvät, ja useimmat asiat tai tuotteet tulevat digitalisoitumaan ja kytkeytymään internetiin. IOT tulee yhdistämään laitteet palvelun tarjoajiin ja käyttäjiin. Esimerkiksi pesukone voi ohjelman loppuessa ilmoittaa älypuhelimeen, että pyykit olisi aika laittaa kuivumaan tai kone kaipaa vaikka huoltoa.

Jatka lukemista