Ympäristönäkökulmien huomioiminen tuotekehityksessä

The environmental perspectives in product development

Tuotekehityksen on aika ottaa ympäristö paremmin huomioon

Ilmastonmuutos, mikromuovien päätyminen meriin ja ravintoketjuumme, kaivostoiminnan vastuullisuus ovat hallinneet uutisia viime aikoina. Julkisen keskustelun ansiosta kuluttajien tietoisuus omien valintojensa ympäristövaikutuksista on kasvanut. Tämä on ohjannut niin yksittäisten kuluttajien, kuin yritystenkin ostopäätöksiä entistä ympäristöystävällisempään suuntaan.

Pörssinoteerattujen ja muiden suurempien yritysten on jo vuosia pitänyt julkaista toimintansa ympäristöystävällisyyttä käsitteleviä raportteja. Mutta miten yritykset voivat pelkän jälkijättöisen raportoinnin sijaan etsiä aktiivisesti ympäristöystävällisiä ratkaisuja kehittäessään tuotteitaan ja toimintaansa? Blogikirjoituksessa käsitellään menetelmiä, joita kehityksen eturintamassa olevat yritykset käyttävät, ja joiden käytöstä hyötyvät yritykset itse, niiden asiakkaat sekä tietysti ympäristö. Blogikirjoitus on luettavissa kokonaisuudessaan englanniksi. Jatka lukemista

Chief Business Architect, Business Development

Enemmän kun teknologiaa

Tämän päivän megatrendit

Seuraamalla mediaa ei voi välttyä kuulemasta globaaleista megatrendeistä ja teemoista; digitalisaatio, ilmaston muutos, kestävä kehitys. Nämä asiat askarruttavat varmaan useimpia suomalaisia, osaa enemmän, osaa vähemmän. Digitalisaatio on muuttanut ja tulee muuttamaan ihmisten elämää voimakkaasti. Älypuhelin on osa arkipäivää, ja sen mukanaan tuoma sosiaalinen media. Digitaaliset palvelut yleistyvät, ja useimmat asiat tai tuotteet tulevat digitalisoitumaan ja kytkeytymään internetiin. IOT tulee yhdistämään laitteet palvelun tarjoajiin ja käyttäjiin. Esimerkiksi pesukone voi ohjelman loppuessa ilmoittaa älypuhelimeen, että pyykit olisi aika laittaa kuivumaan tai kone kaipaa vaikka huoltoa.

Jatka lukemista