Kilpailuetua suunnittelun ja liiketoiminnan automaatiolla

Miten tarjota räätälöityjä tuotteita nopeasti ja tehokkaasti?

Valmistavan teollisuuden digitalisaatio ajaa tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosesseja huomattavaan muutokseen. Viime vuosikymmenten Kiina-ilmiön aikana hiotut offshoring-prosessit määriteltiin enemmän kustannusnäkökulmista kuin läpimenoajan ehdoilla. Valmistuksen siirtyessä yhä korkeampaan automaatioasteeseen, myös suunnitteluprosessit tulevat väistämättä muutoksen eteen. Valmistusta on ruokittava nopeasti ja vieläpä usealla eri reseptillä. Jatka lukemista